Ziekmelding: verplichtingen werkgever

Ziekteverzuim is voor u als MKB ondernemer complex en roept meestal veel vragen op. Als ondernemer weet u de antwoorden vaak niet, omdat u hiervoor de deskundigheid niet zelf in huis heeft. Dit belemmert u in het ondernemen.
Een ziekmelding van een werknemer kan zelfs een enorme kostenpost worden: verplicht doorbetalen van salaris, inhuren van externe arbeidskrachten.

 

De overheid stelt steeds hogere eisen aan de begeleiding van de zieke werknemer, denk bv. aan rol van Arbodienst en bedrijfsarts, de Wet Verbetering Poortwachter. De verantwoordelijkheid voor u als werkgever bij ziekte en ontslag wordt steeds groter. Daarom hebben we het Kenniscentrum Ziekteverzuim in het leven geroepen.

 

Kenniscentrum Ziekteverzuim

Het Kenniscentrum Ziekteverzuim geeft antwoorden op uw vragen als ondernemer omtrent uw verplichtingen. Onze verschillende deskundigen op het gebied van ziekteverzuim bundelen hierin hun krachten om u daarbij op weg te helpen.

 

Ziekteverzuim: Vragen en antwoorden

We verzamelen en beantwoorden van alle vragen die er zijn op het gebied van ziekteverzuim. We kennen de overheidsregels en weten wat er bij ondernemers leeft. Zo stemmen wij onze diensten af op uw specifieke vragen. Op deze website vindt u de belangrijkste antwoorden. Zo kunt U als ondernemer weer snel verder.

 

Ga direct naar:

Veelgestelde vragen

  • Wie bepaalt wanneer een zieke werknemer het werk weer hervat?
  • Wanneer heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet
  • Is een conflict een geldige reden voor een ziekmelding?
  • Ben ik verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst?
  • Moet ik ziekteverlof altijd toestaan?
  • Mag ik een zieke werknemer ontslaan?

• Bekijk alle vragen »